Restaurování originálních gobelínů

gobelin

Součástí mobiliáře olomoucké Arcibiskupské rezidence je také soubor dvou vzácných gobelínů s názvy Útěk do Egypta a Odpočinek na útěku do Egypta. Tyto unikátní gobelíny vznikly pravděpodobně ve Franci v první třetině 18. století na žádost tehdejšího arcibiskupa olomouckého.

Jejich originalita i vysoká kvalita jen potvrzují důležitost a významnost olomouckého arcibiskupství v souvislosti s kulturním dědictvím naší země a řadí oba kusy mezi špičky tkalcovského řemesla v České republice. Tematika obou gobelínů, tedy novozákonní výjevy, je pro tento druh děl velmi ojedinělá. Gobelín Odpočinek na útěku z Egypta byl v letech 2008–2009 restaurován v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí. Jeho hlavním motivem je odpočinek svaté rodiny situovaný uprostřed středomořské zahrady se zajímavou zahradní architekturou a orientálním rostlinstvem. Jako materiál byly při výrobě použity vlněná příze a hedvábí. Podle ředitele Moravské gobelínové manufaktury akad. malíře Jana T. Strýčka se jedná o virtuózní dílo velmi vysoké kvality. Je také specifické tím, že při jeho výrobě bylo velmi citlivým způsobem pracováno s melírem, nebyl použit jen jeden čistý tón, nýbrž více barev, což působí velmi kontrastně a dodává celému dílu jakousi „živost a světelnou vibraci“. Rozsáhlé restaurátorské práce, na nichž se podílelo pět restaurátorek, byly nezbytné, jelikož gobelín byl napaden moly a hrozilo jeho zborcení. Barevnost celého díla byla zachována, jelikož ani v minulosti nedošlo k poškození nevhodných čištěním či jinými opravami. Při restaurování bylo použito techniky neviditelné retuše, tedy doplnění chybějících osnovných nití hedvábnou přízí s odpovídající barevností, dále zastehování děr. Bylo nutné ručně nabarvit více než 400 různých odstínů vlněné příze a hedvábí za použití speciálních stálých barev, aby byla i do budoucna zachována jednotná barevnost díla. „Při restaurátorských pracích je nejdůležitější zachování původního charakteru gobelínu. Problémy spojené s restaurací gobelínů jsou úplně jiné než například u obrazů. Je důležitá zodpovědnost, zkušenost ale také schopnost vcítit se do konkrétního problému s určitou intuicí,“ dodal Strýček. I po restaurování se jedná o jedno z nejautentičtějších a nejcelistvěji dochovaných děl v ČR. Nyní probíhá ve valašskomeziříčské Moravské gobelínové manufaktuře restaurování druhého gobelínu s názvem Útěk do Egypta. Po jejím ukončení by měly být oba gobelíny vystaveny v letech 2011 –2012 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci a Kroměříži jako součást výstavy cenných historických textilií ze sbírek Arcibiskupství olomouckého.

Sdílet článek