První interní seminář s hostem vysokého formátu

Pavel Smutný

Špičkový advokát se v průběhu celého života neustále vzdělává, přičemž získává informace z mnoha dalších oborů, aby byl schopen zpracovat a propojit souvislosti v individuálních kauzách svých klientů.

Právní kancelář Císař, Češka, Smutný, která v minulých letech několikrát dosáhla na ocenění právnické firmy roku, se v rámci prvního interního semináře setkala s děkanem právnické fakulty v Brně, profesorem JUDr. Bejčkem, který je zároveň vedoucím katedry obchodního práva.

Ochrana slabšího v obchodních vztazích

JUDr. Pavel Smutný a ostatní členové jeho týmu se díky vysoce kvalifikovanému expertu do hloubky seznámili s pojetím a ochranou slabší strany v oblasti obchodních vztahů. Konkrétněji řešili také přístup německých soudů, které nepovažují za slabšího jen spotřebitele, ale každého zákazníka, vůči němuž došlo k neférovému jednání. Nastínil také pravděpodobnost nepřihlížení občanského zákoníku k paragrafu 433 zabývajícího se dvojí ochranou. Dle JUDr. Bejčka by bylo záhodno zachovat smluvenou dohodu v obchodních vztazích a uvolnit v nich standard kontroly.

V čele advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný stojí její zakladatel JUDr. Pavel Smutný, který je nejen výtečným právníkem a podnikatelem, ale současně také významným mecenášem. Spolu s kolegy řeší všechny oblasti napříč právem s velkým důrazem na podnikatelské subjekty. Kromě tradičních obchodních kauz mají rozsáhlé zkušeností se všemi fázemi insolventního řízení.

JUDr. Pavel Smutný – člověk na svém místě i na mnoha dalších

Působení JUDr. Pavla Smutného se prolíná nejen českým prostředím, ale také zahraničními vztahy. V roce 2009 se angažoval jako zakladatel Bohemian Heritage Fund, jež shromažďuje finance pro důležité účely a projekty. V témže roce vystoupal na nejvyšší pozici Česko-izraelské komory, kterou považuje za velmi přínosnou v oblasti obchodních vztahů s Českou republikou. Že Pavel Smutný ve svém životě zdaleka nemyslí jen na své blaho, dokazuje zmíněným mecenášstvím, zejména pak pravidelným oceňováním těch, kteří v celém rozsahu prohlubují hodnoty společnosti.

Sdílet článek