Maltézská pomoc

malta

Historické poslání Maltézská pomoc je nedílnou součástí nejstarší charitativní organizace na světě a v rámci moderních humanitárních aktivit Řádu, realizovaných ve více než 110 zemích celého světa – od Severní Ameriky přes Střední Východ po Austrálii.

Maltézská pomoc, o. p. s., byla založena 9. května 2002 Suverénním řádem Maltézských rytířů – Českým velkopřevorstvím jako jediným zakladatelem. Jako charitativní a humanitární organizace katolického Suverénního řádu Maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pomoci trpícím. Její hlavní činností je pomoc potřebným na území České republiky. Poslání Maltézské pomoci je vyjádřeno řádovým mottem: „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Obrana víry a pomoc potřebným). Cíle : Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Maltézská pomoc chce předcházet omezování sociální izolace klientů. Služby poskytuje v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. Součástí služeb je rovněž asistenční služba. Všechny služby jsou poskytovány na území České republiky. Cílové skupiny Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, zraněné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné. Spolupracuje také se svou partnerskou organizací Českou maltézskou pomocí z Českých Budějovic na zajištění provozu projektu Doprava dětí s postižením do škol.

 

Sdílet článek