Kvalitní pojištění odpovědnosti v zaměstnání znamená jistotu při řešení problémů

pojištění profesní odpovědnosti

S růstem cen souvisí i výše škod, které rok od roka stoupají při řešení událostí, které způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel má právo požadovat při vzniku škody po zaměstnanci až 4,5násobku jeho hrubého měsíčního výdělku. To může při průměrné mzdě 30 000 Kč znamenat částku 135 000 Kč. Asi se najde málokdo, komu by taková částka při výpadku nechyběla v domácím rozpočtu. I proto je dobré uvažovat o kvalitní pojistce, která takové škody uhradí s minimální spoluúčastí.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Většina lidí se již setkala s pojištěním občanské odpovědnosti, kterému se lidově říká pojistka na blbost. Je to pro případy, kdy někomu něco nechtěně nebo svou neopatrností způsobíte. Může jít o škody materiální, ale také na zdraví nebo finanční škody. Obdobně funguje pojištění profesní odpovědnosti, které se však vztahuje na škodu, kterou způsobí zaměstnanec svému zaměstnavateli při plněné pracovních úkolů. Důležité je, aby tento zaměstnanec byl v pracovně-právním vztahu k dotyčnému zaměstnavateli. 

To se mi stát nemůže!

Většina lidí odmítá tento druh pojištění, protože se chová v práci zodpovědně. Podle statistik však nejde o zodpovědnost, většina škod vzniká neopatrností nebo nedopatřením. Může se jednat o rozbitý notebook, mobilní telefon, ale také o poškození mnohem sofistikovanějších přístrojů, různých měřicích, laboratorních nebo robotických zařízení. U řidičů také hrozí vznik škodné události v souvislosti s řízením služebního vozidla, variantu řidič PLUS pojišťovny ERGO ocení tak ti zaměstnanci, kteří používají služební vůz s dovolením zaměstnavatele také pro soukromé účely. 

pojišťovna ERGO

S celosvětovou platností

Další velkou výhodou tohoto pojištění je jeho celosvětová platnost. To se bude obzvláště hodit zaměstnancům, kteří jezdí pravidelně na zahraniční výjezdy nebo na mezinárodní služební cesty. Maximální pojistná částka je 500 000 Kč a maximální spoluúčast 5 000 Kč. Současně pojistka kryje široký rozsah škod způsobených neúmyslně. Samozřejmě pojištění se nevztahuje na škody, které by zaměstnanec způsobil pod vlivem psychotropních a omamných látek nebo po požití alkoholu.

Sdílet článek