Co je zapotřebí k ekologické likvidaci vašeho automobilu

Auto se většinou stává členem domácnosti. V některých rodinách dostává dokonce i přezdívky. Péče o něho patří k oblíbeným zálibám mnohých mužů i žen. Ale ani automobil není nesmrtelný a jednou přijde doba, kdy se s ním člověk musí rozloučit. Někdy se mu podaří ho prodat novému majiteli, jindy je třeba ho nechat ekologicky zlikvidovat. Jak na to, abyste dostáli tomu, co říká zákon?

Co dělat, když váš automobil doslouží

Povinností každého majitele vozidla, je jeho ekologická likvidace v případě, že je vůz již nepoužitelný k provozu. To pochopitelně neznamená, že ho zavezete někam na okraj lesa a tam ho zanecháte na pospas svému osudu. Automobil je totiž nutné řádně odhlásit z veřejného registru vozidel. A to lze udělat jen na základě platného protokolu o ekologické likvidace autovraku. Touto činností se zabývají autorizované a ověřené autovrakoviště, které má příslušná povolení ministerstva životního prostředí.

Jak to udělat, když vrak už nejezdí

Ne všechny vysloužilé vozy jsou schopné být po vlastní ose dopraveny do šrotu. I u nich ale musí proběhnout ekologická likvidace autovraku. Některé jsou již v nepojízdném stavu. V takové případě je nejjednodušší zavolat autorizovanému autovrakovišti, které zajistí jeho odtah. Výhodou pro majitele vozu je to, že odtah bývá zdarma, navíc za vrak může dostat ještě zajímavou výkupní cenu. Pozor je nutné si dávat na podvodníky, kteří nejsou oprávněni vystavit legální protokol o likvidaci, bez kterého ale automobil neodhlásíte na úřadech.

Jaký je správný postup při likvidaci autovraku

Za prvé je nutné se domluvit s autovrakovištěm s akreditací na odtahu vozidla, případně tam auto sami dopravit. Na základě likvidace vozu bude vystavený platný protokol, se kterým je pak třeba zajít na příslušný obecní úřad nebo magistrát, který se zabývá evidencí motorových vozidel. Auto je tímto z ní vyřazeno.