CNC obrábění na CNC strojích je moderní způsob zpracování materiálu

Když se z obráběného předmětu, tzv. obrobku, vytváří požadovaný tvar odebíráním materiálu, hovoříme o obrábění. V minulosti, když nebyly k dispozici stroje, si lidé museli vystačit s ruční prací. Ta v současné době ustupuje strojnímu obrábění. Moderní technologie přinesly CNC stroje, které jsou počítačově řízené, čímž je proces obránění automatizovaný.

Historie CNC strojů

Předchůdcem počítačem řízeného obráběcího stroje byl numericky řízený stroj. První vlaštovky se v tomto oboru objevily již ve čtyřicátých a padesátých letech minulého století. Týkaly se soustruhů a frézek, jež byly vybaveny motory s ovládacími prvky. Nedílnou součástí byly tzv. děrné pásky, pomocí kterých byl obráběcí proces částečně zautomatizován. Jednalo se o průlomové řešení, kterému se dostalo vylepšení v podobě počítačově řízených strojů, jinak řečených CNC strojů (z anglické zkratky Computer Numerical Control).

Jaká je nabídka CNC strojů

Typů CNC strojů je hned několik. Je to dáno rozmanitostí průmyslové výroby. Vedle CNC obrábění existuje i CNC frézování. Strojní opracování kovových i nekovových dílů probíhá na základě dokumentace nebo 3D modelu. Vše je možné přizpůsobit na míru a dle požadavků zákazníka. Obrábět lze různé materiály – slitiny hliníku, konstrukčních a nástrojových ocelí až po HARDOX, což jsou vysoce otěruvzdorné plechy s vyšší nosností a delší životností.

V čem spočívá výhoda CNC strojů

Ať se jedná o CNC soustružení nebo CNC vrtání, moderní počítačově řízené stroje přispívají k lepší efektivitě při práci, nižším nákladům produkce, a tím i k ekologii. Toto hledisko je také velmi důležité. Výhodou je úspora lidské práce, přičemž lidský faktor má spíše kontrolní funkci, zatímco stroj obstarává většinu činnosti. Obliba těchto strojů roste i díky jednoduché programovatelnosti. Moderní technologie se stále zdokonalují, takže není výjimkou, že se objevují robotické ruce jako součást výrobních linek.