Anonymní terapie pomáhá pacientům mnohem více

Dle zkušeností pacientů je anonymní terapie tím správným prostředkem, jak se zbavit těžkých životních útrap. Gamblerství, alkoholismus, závislost na lécích, nebo deprese a úzkosti – to jsou některé potíže, které lze řešit na anonymní terapii. 

Nikdo o tom nemusí vědět

Nejtěžší je pro pacienty rozhodnout se, že se půjdou léčit. Závislost na lécích nebo deprese totiž stále patří mezi celospolečenská stigmata, ke kterým není snadné se přihlásit. Mnoho pacientů pak velmi brzy ukončují svou léčbu proto, že se jejich sociální okolí staví k jejich rozhodnutí odmítavě nebo nedůvěřivě. 

Mnoho z nás si také nepřeje mít ve své zdravotní dokumentaci uvedeny záznamy, které nejsou příliš lichotivé a nepomohou nám získat vysněnou práci. Pro tyto a mnohé další důvody je anonymní terapie ideální řešení. 

Bez společenských škatulek

Pro správný výsledek léčby je důležité, aby k sobě pacient a lékař našli pochopení a důvěru. Ta se buduje zejména v té době, kdy si neděláme žádné předsudky. Proč by se měl lékař dozvědět o vašem zaměstnání. To přeci nic nevyřeší. Naopak individuální přístup ke každému člověku zvlášť, a také vysoká míra důvěry, to jsou klíčové potřeby pro to, aby se dostalo pacientovi péče, kterou potřebuje. 

Anonymní terapie je pro pacienta snadnější

Zejména při léčbě závislosti na léky, při depresích a poruchách osobnostního spektra si pacient velmi dlouho zvažuje, zda vůbec na terapii jít. Společenské stereotypní nastavení a stigmatizace osobních potíží je těžké překonat. I zde se anonymní terapie setkává s vysokou mírou úspěšnosti. Pacienti vydrží po celou dobu léčby, jejich okolí o jejich postupech nemá ani tušení. Sami se pak rozhodují, kdy to říci. Většinou je to na konci léčby, nebo po jejím ukončení, kdy již stojí pevně na svých nohách. 

Anonymní terapie vám umožňuje být sami sebou, ve své komfortní zóně.